Ceník

Lékařské vyšetření

200 Kč

Ošetřovatelské služby

400 Kč

Základní zdravotnická péče

350 Kč

Zajištění léků

350 Kč

Zajištění diagnostických testů

200 Kč

Zajištění rehabilitačních služeb

350 Kč

Zajištění náhradní opatrovní služby

350 Kč

Zajišt

400 Kč

Poradenství

400 Kč